Roman Šimák
Mníšek pod Brdy
252 10
+420 603438492

Deratizace

Image 0 -

Speciální ochranná deratizace je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a životních a pracovních podmínek před hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, kde hrozí možnost nákazy. Hlavními cílovými druhy jsou potkan, myš domácí, krysa, myšice, hraboš polní a hryzec vodní. Hlodavci znečišťují prostředí, znehodnocují suroviny i hotové výrobky a zvláštně jsou nebezpeční přenosem pro člověka velmi nebezpečných nemocí. Provádění deratizace nesmí ohrozit životní prostředí a volně žijící živočichy.

Deratizaci provádíme dle standardní metodiky speciální ochranné deratizace schválené hlavním hygienikem ČR.

Image 0 -

Image 1 -

Deratizaci provádíme v objektech potravinářské i rostlinné výroby, v průmyslových objektech, v restauracích, hotelech, obchodech, kancelářích i bytech. Provádíme také deratizaci travnatých ploch, např. u průmyslových objektů nebo benzinových čerpadel.
Používáme pouze schválené přípravky, určené k hubení hlodavců. Tyto přípravky ukládáme do deratizačních staniček, které je chrání před znehodnocením a současně před zneužitím nástrahy, nebo dosažením nástrahy dětmi či necílovými organismy jako domácími zvířaty nebo volně žijícími zvířaty..
Deratizační staničky jsou označeny adresou a telefonem firmy, názvem použitého přípravku a varovným textem.
Nástrahy používáme ve formulaci odpovídající podmínkám dané lokality a samozřejmě druhu hubených hlodavců. Jsou to například granule Lanirát G a Tarin G, mořené zrní Lanirát Z, voskové bloky vhodné do vlhkého prostředí Baraki B a novinkou je měkká požerová pasta Ratimor.

Ratimor – obsahuje atraktanty, které vůní a chutí skryjí vůni aktivní látky, dále obsahuje odpuzovač, který zabraňuje požití člověkem nebo domácími zvířaty a také takzvaný mumifikátor, který zamezuje pachu a rozpadu uhynulých zvířat. Tato vlastnost je velmi výhodná především tam, kde lze těžko nalézt uhynulé hlodavce, např. ve skladech, v objektech s dvojitými podlahami, sádrokartonovými stropy a stěnami, ve skladech a podobně. Nástraha je zabalena v porézních sáčcích, které ji chrání před vlhkostí a současně umožňují, aby hlodavci mohli zachytit její vůni.
Na vyžádání zákazníka provádíme vyhodnocení deratizace a zpracování dokumentace dle systému HACCP.

<< zpět