Roman Šimák
Mníšek pod Brdy
252 10
+420 603438492

Dezinfekce

Dezinfekce je soubor opatření k zneškodnění choroboplodných zárodků a k zamezení šíření chorob.    Dezinfekci provádíme buď preventivní převážně v objektech živočišné výroby a nebo ohniskovou opět v provozech zemědělské výroby, v bytech po zemřelých osobách, v případech havárie kanalizace a podobně.  

Na dezinfekci existují desítky přípravků, takže je možné použít i přípravek bez známého chlorového zápachu.

Cena je závislá na použitém přípravku a technologii a rozlohou nebo typem objektu.

Image 0 -

Image 1 -

<< zpět