Roman Šimák
Mníšek pod Brdy
252 10
+420 603438492

Služby

Naše služby nabízíme zejména v Praze a Středočeském kraji.

1

Deratizace

Speciální ochranná deratizace je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a životních a pracovních podmínek před hlodavci ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, kde hrozí možnost nákazy. Hlavními cílovými druhy jsou potkan, myš domácí, krysa, myšice, hraboš polní a hryzec vodní. Hlodavci znečišťují prostředí, znehodnocují suroviny i hotové výrobky a zvláštně jsou nebezpeční přenosem pro člověka velmi nebezpečných nemocí. Provádění deratizace samozřejmě nesmí ohrozit životní prostředí a volně žijící živočichy.

2

Dezinfekce

Dezinfekce je soubor opatření ke zneškodnění choroboplodných zárodků a k zamezení šíření chorob.
Dezinfekci provádíme buď preventivní převážně v objektech živočišné výroby a nebo ohniskovou opět v provozech zemědělské výroby, v bytech po zemřelých osobách, v případech havárie kanalizace a podobně. Na dezinfekci existují desítky přípravků, takže je možné použít i přípravek bez známého chlorového zápachu.

Cena je závislá na použitém přípravku a technologii a rozlohou nebo typem objektu.

2

Dezinsekce

Dezinsekce je hubení hmyzu přenášejícího nakažlivé choroby, případně jinak škodícího člověku, domácím a hospodářským zvířatům nebo stavbám.

Nejčastěji hubení škůdci:
Blechy, klíšťata, moli, mouchy, mravenci, mravenci farao, pavouci, pilousi, pisivky, štěnice, švábovití, sršni, vosy, zrnokazové

2

Dezinsekce plynováním

Plynování je dezinsekce, které likviduje i vajíčka. Používáme ho především při ošetřování obilnin a luštěnin, kde se hubí škůdci znehodnocující skladované zásoby potravin, krmiv a osiv, jako je například pilous, potemník, zrnokaz, lesák a podobně. Také provádíme hubení škůdců /především zavíječů/ plynováním pro zpracovatele léčivých rostlin.

2

Dezikace

Dezikace je hubení nežádoucích plevelů např. okolo obrubníků v parcích, na okrasných plochách okolo sídel firem a podobně.