DERATIZACE

Kontakujte nás

DERATIZACE

SPECIÁLNÍ OCHRANNÁ DERATIZACE JE ČINNOST SMĚŘUJÍCÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ FYZICKÝCH OSOB A ŽIVOTNÍCH A PRACOVNÍCH PODMÍNEK PŘED HLODAVCI VE STAVBÁCH A JEJICH BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ, KDE HROZÍ MOŽNOST NÁKAZY. HLAVNÍMI CÍLOVÝMI DRUHY JSOU POTKAN, MYŠ DOMÁCÍ, KRYSA, MYŠICE, HRABOŠ POLNÍ A HRYZEC VODNÍ. HLODAVCI ZNEČIŠŤUJÍ PROSTŘEDÍ, ZNEHODNOCUJÍ SUROVINY I HOTOVÉ VÝROBKY A ZVLÁŠTNĚ JSOU NEBEZPEČNÍ PŘENOSEM PRO ČLOVĚKA VELMI NEBEZPEČNÝCH NEMOCÍ. PROVÁDĚNÍ DERATIZACE NESMÍ OHROZIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VOLNĚ ŽIJÍCÍ ŽIVOČICHY.

DERATIZACI PROVÁDÍME DLE STANDARDNÍ METODIKY SPECIÁLNÍ OCHRANNÉ DERATIZACE SCHVÁLENÉ HLAVNÍM HYGIENIKEM ČR. DERATIZACI PROVÁDÍME V OBJEKTECH POTRAVINÁŘSKÉ I ROSTLINNÉ VÝROBY, V PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTECH, V RESTAURACÍCH, HOTELECH, OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH I BYTECH. PROVÁDÍME TAKÉ DERATIZACI TRAVNATÝCH PLOCH, NAPŘ. U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ NEBO BENZINOVÝCH ČERPADEL. POUŽÍVÁME POUZE SCHVÁLENÉ PŘÍPRAVKY, URČENÉ K HUBENÍ HLODAVCŮ. TYTO PŘÍPRAVKY UKLÁDÁME DO DERATIZAČNÍCH STANIČEK, KTERÉ JE CHRÁNÍ PŘED ZNEHODNOCENÍM A SOUČASNĚ PŘED ZNEUŽITÍM NÁSTRAHY, NEBO DOSAŽENÍM NÁSTRAHY DĚTMI ČI NECÍLOVÝMI ORGANISMY JAKO DOMÁCÍMI ZVÍŘATY NEBO VOLNĚ ŽIJÍCÍMI ZVÍŘATY..

DERATIZAČNÍ STANIČKY JSOU OZNAČENY ADRESOU A TELEFONEM FIRMY, NÁZVEM POUŽITÉHO PŘÍPRAVKU A VAROVNÝM TEXTEM. NÁSTRAHY POUŽÍVÁME VE FORMULACI ODPOVÍDAJÍCÍ PODMÍNKÁM DANÉ LOKALITY A SAMOZŘEJMĚ DRUHU HUBENÝCH HLODAVCŮ. JSOU TO NAPŘÍKLAD GRANULE LANIRÁT G A TARIN G, MOŘENÉ ZRNÍ LANIRÁT Z, VOSKOVÉ BLOKY VHODNÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ BARAKI B A NOVINKOU JE MĚKKÁ POŽEROVÁ PASTA RATIMOR. RATIMOR – OBSAHUJE ATRAKTANTY, KTERÉ VŮNÍ A CHUTÍ SKRYJÍ VŮNI AKTIVNÍ LÁTKY, DÁLE OBSAHUJE ODPUZOVAČ, KTERÝ ZABRAŇUJE POŽITÍ ČLOVĚKEM NEBO DOMÁCÍMI ZVÍŘATY A TAKÉ TAKZVANÝ MUMIFIKÁTOR, KTERÝ ZAMEZUJE PACHU A ROZPADU UHYNULÝCH ZVÍŘAT. TATO VLASTNOST JE VELMI VÝHODNÁ PŘEDEVŠÍM TAM, KDE LZE TĚŽKO NALÉZT UHYNULÉ HLODAVCE, NAPŘ. VE SKLADECH, V OBJEKTECH S DVOJITÝMI PODLAHAMI, SÁDROKARTONOVÝMI STROPY A STĚNAMI, VE SKLADECH A PODOBNĚ. NÁSTRAHA JE ZABALENA V PORÉZNÍCH SÁČCÍCH, KTERÉ JI CHRÁNÍ PŘED VLHKOSTÍ A SOUČASNĚ UMOŽŇUJÍ, ABY HLODAVCI MOHLI ZACHYTIT JEJÍ VŮNI. NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA PROVÁDÍME VYHODNOCENÍ DERATIZACE A ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DLE SYSTÉMU HACCP.