DEZINFEKCE

Kontakujte nás

DEZINFEKCE

DEZINFEKCE JE SOUBOR OPATŘENÍ K ZNEŠKODNĚNÍ CHOROBOPLODNÝCH ZÁRODKŮ A K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ CHOROB. DEZINFEKCI PROVÁDÍME BUĎ PREVENTIVNÍ PŘEVÁŽNĚ V OBJEKTECH ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY A NEBO OHNISKOVOU OPĚT V PROVOZECH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY, V BYTECH PO ZEMŘELÝCH OSOBÁCH, V PŘÍPADECH HAVÁRIE KANALIZACE A PODOBNĚ.

NA DEZINFEKCI EXISTUJÍ DESÍTKY PŘÍPRAVKŮ, TAKŽE JE MOŽNÉ POUŽÍT I PŘÍPRAVKY BEZ ZNÁMÉHO CHLOROVÉHO ZÁPACHU.

CENA JE ZÁVISLÁ NA POUŽITÉM PŘÍPRAVKU A TECHNOLOGII A ROZLOHOU NEBO TYPEM OBJEKTU.